Trwają prace projektowe dotyczące budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. Spotkanie samorządowców w GDDKiA.

Na spotkaniu samorządowców z pracownikami z Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych  działającego przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczyło wariantu PN4 nowej obwodnicy dla miasta Głogów.

– Wraz z współpracownikami  uczestniczyłem w posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych  działającego przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach którego została przedstawiona Koncepcja Programowa dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”  w zakresie wybranego wariantu PN4 – mowi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Dane techniczne dotyczące nowej inwestycji: długość odcinka 20 km, szerokość pasa ruchu 3,5 km, obciążenie nawierzchni 115kN/oś. Inwestycja zlokalizowana zostanie w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 12 w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim na terenie między innymi gmin: Żukowice, Jerzmanowa, Głogów i miasta Głogów.