Sołtysi wybrani na kadencję 2023 – 2028 spotkali się z wójtem. Zapoznali się z obowiązującymi przepisami i obowiązkami.

Głównym tematem pierwszej  narady sołtysów wybranych na kadencję 2023-2028 było przedstawienie spraw związanych z funkcjonowaniem gminy i sołectw, w  tym organizacja sołectwa i obowiązki sołtysa, zadania rady sołeckiej, a także sprawy związane z nadzorem nad mieniem komunalnym gminy.

– Omówiono zadania sołtysów w zakresie alarmowania i ostrzegania  mieszkańców gminy oraz zadania przewidziane dla sołtysów w planie akcji kurierskiej, a także współpracy sołectw z GOKiS i GOPS w Kotli – mówi Wioletta Jańczak Inspektor ds. promocji gminy Urząd Gminy Kotla.