Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn odebrał promesę na realizacje zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej  pomiędzy m. Dankowice a m. Bukwica”.  Gmina otrzymała około 900 000 zł. 

Gmina Żukowice znalazła się wśród 23 gmin z terenu województwa dolnośląskiego, które otrzymały unijne dofinansowanie na realizację gminnej inwestycji. W ramach pozyskanych środków dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Województwa Dolnośląskiego zostanie zrealizowane zadnie z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, a wartość całego zadania to ponad 1 000 000 zł, z czego Gmina Żukowice pozyskała kwotę blisko 900 000 zł.

– Głównym celem zadania jest poprawa jakości świadczonych usług dostawy wody do mieszkańców. Dzięki budowie niezależnej nitki sieci wodociągowej z przepompowni w Bukwicy, z pominięciem sieci rozdzielczej w tej miejscowości, możliwe będzie uniezależnienie dostaw wody do m. Dankowice.  Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi ponadto podłączenie do sieci wodociągowej potencjalnej zabudowy mieszkaniowej w obrębie m. Dankowice. Dodatkowo w ramach zadnia przewiduje się również modernizację elementów sieci kanalizacyjnej na ww. odcinku mówi Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.