Ponad tysiąc trzysta osób wypełniło ankiety dotyczącą modernizacji Aquaparku. Do wyboru były trzy warianty odpowiedzi. Ankietowani głównie głosowali za pełną modernizacją obiektu.

Od 9 do 20 lutego mieszkańcy mogli wziąć udział w ankiecie, za pośrednictwem której wyrazili swoje zdanie na temat przyszłości Aquparku. Odzew na ankiety był spory. W sumie, wzięło w niej udział 1333 mieszkańców, z czego 969 osób wypełniło formularze internetowe, a 364 osoby wycięło ankiety papierowe i wrzuciło do jednej z czterech urn znajdujących się na terenie miasta. Spośród ankiet papierowych pięć było nieważnych.

– Zdanie mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Przy każdej inwestycji liczymy się z nim i bierzemy pod uwagę potrzeby polkowiczan. Tym bardziej, gdy mówimy o tak ważnej inwestycji, jaką jest modernizacja Aquaparku, który od wielu lat jest wizytówką Polkowic – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Dodatkową opcją przy wypełnianiu ankiety była możliwość wzięcia udziału w konkursie ODDAJ GŁOS ZOSTAŃ VIP-EM. Warunkiem było wpisanie swojego numeru telefonu. Tylko tak wypełnione ankiety brały udział w losowaniu nagród rzeczowych. Organizatorami konkursu byli Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. oraz Gazeta Polkowicka. Zgodnie z regulaminem, komisja konkursowa spośród 356 ankiet wylosowała czterech zwycięzców. Wśród nagród znalazły się: Karta Vip 30 dni, Karnet Open Siłownia, Karnet Kręgielnia 10 godzin na jednym torze oraz Karnet 5 Seanów w Jaskini Solnej.