Trwają prace w zakresie „Budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Nielubia – przy szkole”. Wartość zadania to kwota blisko 90.000,00 zł, ajego realizacja jest możliwa dzięki środkom zewnętrznym.

W ramach zadania, wybudowane zostanie ponad 70 m sieci kanalizacyjnej. Nowa sieć zastąpi dotychczas eksploatowany odcinek obsługujący szkołę oraz budynek wielorodzinny, który ze względu na zły stan techniczny oraz występujące awarie wymagał częstych interwencji. Ponadto zostanie zlikwidowany przepływowy zbiornik (dawne szambo), którego lokalizacja na sieci stwarzała ogromne problemy eksploatacyjne i technologiczne, pogarszając drożność sieci oraz skład ścieków.

Wartość zadania to kwota blisko 90.000,00 zł, ajego realizacja jest możliwa dzięki pozyskanym środkom z „Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład” i budżetu gminy.

Po zakończeniu etapu budowy sieci i przyłączy sanitarnych, na wiosnę planujemy przystąpić do kapitalnego remontu całego placu na tym terenie – gdzie zostanie ułożona kostka brukowa i w ten sposób zakończymy kompleksowo remont całego terenu –  mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.