Nowa przestrzeń rekreacyjna w Brzegu Głogowskim. Wartość całego zadania to blisko 175 000 złotych.

Teren przy Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim został zagospodarowany. Na terenie, gdzie niedawno stał stary budynek hydroforni powstał nowy teren rekreacyjny. W ramach tego zadania wykonano ścieżki, gabion wokół studni, elementy małej architektury oraz przeprowadzono nasadzenie drzew i krzewów.

– To ważne przedsięwzięcie, które poprawia jakość życia społeczności lokalnej oraz przyczynia się do lepszego wykorzystania przestrzeni publicznej – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice. – Mamy nadzieję, że nowy teren rekreacyjny będzie służył młodzieży i mieszkańcom przez wiele lat i stanie się fajnym miejscem spotkań, zabawy oraz wypoczynku dla wszystkich – dodaje wójt.

Wartość całego zadania wynosi blisko 175 000 złotych. Jego realizacja była możliwa dzięki pozyskanym przez gminę środkom rządowym oraz środkom z budżetu gminy. Dzięki tej inwestycji szkoła i okoliczni mieszkańcy zyskali nową przestrzeń, która zachęca do aktywności fizycznej i rekreacji.

Teren przy szkole podstawowy został zrealizowany w ramach zadania pn.Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim”.