Wykonawca wrócił na plac budowy w Moszowicach. Prace przy budowie świetlicy potrwają do listopada 2023 r.

Efekty już widać, ale zostało jeszcze sporo do zrobienia. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej świetlicy wiejskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy.

– Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi blisko 1,7 mln złotych. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 419 542,54 złotych – mówi Łukasz Horbatowski wójt gminy Kotla.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Grupa POS-BET Sp. z o.o. z Wrocławia. Prace potrwają do listopada 2023 r.