Ponad pół miliony złotych gmina otrzymała na: konserwację rowów melioracyjnych, wyposażenie świetlic wiejskich, drogę dojazdową do gruntów rolnych – obręb Zabłocie m. Glinica, drogę dojazdową do gruntów rolnych Dankowice – Bukwica.

Gmina Żukowice otrzymała półmilionową promesę na cztery zadania. Przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane na realizację różnych projektów w ramach programów takich jak Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych.

Gmina Żukowice otrzymała cztery promesy na różne inwestycje i zadania.

  1. Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Żukowice– gmina otrzymała promesę w wysokości 35 000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na działania mające na celu utrzymanie i poprawę stanu istniejących rowów melioracyjnych w gminie.
  2. Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Żukowice– promesa finansowa wynosi 39 504 złote. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia dla świetlic wiejskich, które pełnią ważną rolę jako miejsce spotkań i organizacji różnych aktywności społecznych.
  3. Drogę dojazdową do gruntów rolnych – obręb Zabłocie m. Glinica– gmina otrzymała promesę w wysokości 92 000 złotych. Te środki zostaną wykorzystane na budowę i drogi dojazdowej w Glinicy, co przyczyni się do poprawy dostępności terenów rolnych.
  4. Drogę dojazdową do gruntów rolnych Dankowice – Bukwica– gmina otrzymała największą promesę, której wartość wynosi 373 200 złote. Środki te zostaną przeznaczone na budowę nowej drogi dojazdowej, która umożliwi lepszy dostęp do gruntów rolnych w Dankowicach i Bukwicy.

– Przekazanie tych promes finansowych stanowi istotne wsparcie dla Gminy Żukowice i pozwoli na realizację ważnych inwestycji oraz zadań lokalnych. Dzięki temu dofinansowaniu gmina będzie mogła poprawić infrastrukturę wiejską, utrzymać odpowiedni stan urządzeń melioracji wodnych oraz wzmocnić sektor rolny. Jest to ważny krok w rozwoju gminy oraz podkreślenie roli samorządu województwa dolnośląskiego w wspieraniu lokalnych inicjatyw i działań – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice.