Gmina Kotla pozyskała ponad milion złotych na odrestaurowanie 7. zabytków.

Gmina Kotla pozyskała aż 1 077 943,74 złotych dotacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Kotla.

W ramach tych środków odrestaurowane zostanie 7 zabytków:

– Wieża Kościoła Filialnego pw. M.B. Częstochowskiej w Grochowicach: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Krzepielowie
– Ołtarz z kaplicy bocznej prawej pz Chrystusem Frasobliwym w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli
– Ołtarz z kaplicy bocznej lewej pw. Antoniego Paderewskiego z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli
– Ambona z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli
– Chrzcielnica z 1845 r. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli
– Kapliczka przydrożna w Moszowicach 
– Kapliczka na cmentarzu komunalnym w Moszowicach.
-Koszt wszystkich prac konserwatorskich wyniesie blisko 1,1 mln złotych, z czego z budżetu gminy wydatkowane zostanie tylko 2 % całkowitych kosztów zadań – mówi Łukasz Horbatowski. wójt gminy Kotla