W I kwartale 2024 roku może dojść do podpisania umowy na budowę obwodnicy Głogowa wraz z drugą przeprawą przez Odrę. Na to zadanie zarezerwowano ponad półtora miliona złotych.

Obwodnica Głogowa będzie miała około 18 km i rozpocznie się na węźle Głogów-Zachód w ciągu drogi S3. W ramach zadanie planuje się także wybudowanie czterech węzłów drogowych: Nielubia, Głogów-Lotnisko, Serby i Słone. Most przez Odrę będzie miał 670 metrów, dwie jezdnie po 2 pasy ruchu. Zaplanowano 19 obiektów inżynierskich, 5 mostów nad liniami PKP, 4 przejścia dla zwierząt. Na tę ważną dla Głogowa, Dolnego Śląska i okolicznych powiatów inwestycję przeznaczono półtora miliona złotych.

– 30 lat różnych zabiegów i działań, aby w końcu powstała obwodnica i przeprawa mostowa. W ostatnich kilku latach doszło do przyspieszenia tego procesu. Jest to jedna z najdroższych obwodnic, nie tylko w województwie ale i kraju. W imieniu mieszkańców dziękuję. Ta obwodnica nie będzie tylko objazdem dla Głogowa, przyniesie także wymierne korzyści dla mieszkańców miasta i całego regionu  – mówił Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Lidia Markowska dyrektor oddziału GDDKiA we Wrocławiu podziękowała wszystkim zaangażowanym w powstanie tej inwestycji.

– Dziękuję posłowi, wojewodzie, prezydentowi Głogowa i prezesowi LSSE za współpracę. Dzięki ich zaangażowaniu jesteśmy dzisiaj w tym miejscu – mówi Lidia Markowska dyrektor oddziału GDDKiA we Wrocławiu.  

Poseł Wojciech Zubowski nie krył zadowolenia, że udało się doprowadzić do zrealizowania ważnej dla Głogowa inwestycji.

– Wielkie chwile radości dla mieszkańców Głogowa, powiatu głogowskiego i Zagłębia Miedziowego – mówił Wojciech Zubowski poseł na Sejm RP. – Jesteśmy coraz bliżej realizacji tej inwestycji. Jest już informacja o ogłoszeniu przetargu. W budżecie są środki, jest szansa na wyłonienie w I kwartale przyszłego roku wykonawcy tego zadania –dodaje poseł.

Dzisiaj ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Dokumenty zostały wysłane do Urzędu Publikacji UE, gdzie po publikacji potencjalni wykonawcy mogą zapoznać się ze specyfikacją robót i składać swoje oferty.