Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego st. sierż. Katarzyna Marczak na „Narodowym czytaniu” w podstawówkach.

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja wspólnego czytania największych polskich dzieł literackich. To wydarzenie kulturowe zostało zainicjowane w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości, poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Co roku publicznie odczytywane są inne dzieła literackie polskich pisarzy.

W tym roku miała miejsce XII edycja Narodowego czytania, a na lekturę wybrana została powieść „Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej. W szkole podstawowej w Jaczowie i Jerzmanowej w akcji udział wzięła policjantka. z Wydziału Ruchu Drogowego st. sierż. Katarzyna Marczak, która odczytała jeden z fragmentów powieści „Nad Niemnem”.