Podpisana umowa na przebudowę arterii łączącej dwie największe kopalnie na terenie miasta, przysłuży się nie tylko górnikom, ale mieszkańcom całego regionu. Zaniedbana przez dekady droga będzie wreszcie bezpieczna i komfortowa. Pierwsze prace mają ruszyć na przełomie września i października. Przebudowa ulicy Przemysłowej jest etapowana, aby w miarę możliwości ograniczyć uciążliwość objazdów.

Zakres prac w ramach podpisanej umowy obejmuje gruntowną modernizację prawie 2,5-kilometrowego odcinka ulicy Przemysłowej, od skrzyżowania z ulicą H. Dąbrowskiego do ulicy Polnej. Jezdnia będzie poszerzona, a biegnąca w sąsiedztwie ścieżka pieszo-rowerowa docelowo połączy szyby Rudna Główna i Rudna zachodnia.

– To ważna chwila dla mieszkańców Polkowic, ważna chwila dla gminy Polkowice, ale i dla całego Zagłębia Miedziowego, bo modernizacja ulicy Przemysłowej wpisuje się w szerszy projekt pod nazwą „Bezpiecznie na szychtę”. W ramach tego programu przebudowujemy, modernizujemy te drogi, które przede wszystkim służą naszemu największemu partnerowi przemysłowemu, czyli KGHM „Polska Miedź” SA. To bardzo ważne, aby pracownicy tej firmy mogli bezpiecznie dostawać się do pracy. Ale to również przebudowa, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom naszego regionu. Bo przypominam, że to nie tylko modernizacja samej drogi, ale także budowa ciągów pieszo-rowerowych i wyniesionych przejść dla pieszych, a więc przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych oraz użytkowników pojazdów mechanicznych. Bardzo dziękuję za współpracę przy tym projekcie przedstawicielom Zakładów Górniczych „Rudna”. To bardzo ważne, aby projekt „Bezpiecznie na szychtę” był wspólnie przekonsultowany i skorelowany z potrzebami tej głównej kopalni, która znajduje się na terenie gminy Polkowice – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Wybrany w przetargu wykonawca tej inwestycji to głogowskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Prezes firmy poinformował, że w ramach powierzonego mu przez gminę Polkowice zadania powstanie ponad 30 tys. m2 nowej nawierzchni.

– Zakres robót obejmie także wykonanie przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej, zarówno tej zlokalizowanej przy jezdni, jak i poza jezdnią. Będziemy także przebudowywać przydrożne rowy. Dlatego zakres prac uważam za bardzo duży. Niemniej bardzo się cieszymy, że jesteśmy wykonawcą tego zadania, które będzie służyło mieszkańcom Polkowic i lokalnej społeczności, ale także pracownikom zatrudnionym w kopalni – mówi Piotr Pietruszko, prezes zarządu firmy PBD S.A.

O potrzebie modernizacji ulicy Przemysłowej, komunikującej z kopalnią tysiące górników dziennie, mówili także Paweł Piasecki, dyrektor naczelny ZG Rudna, oraz Paweł Kura, dyrektor ds. pracowniczych tej kopalni.

– Ta droga to element infrastruktury niezbędny do sprawnego funkcjonowania zakładu górniczego i z tego powodu niezwykle dla nas istotny. Coraz więcej pracowników dojeżdża do pracy rowerami, dlatego cieszę się, że w ramach tej inwestycji powstanie także ciąg pieszo-rowerowy, którego dotąd brakowało. To wszystko wpłynie na bezpieczeństwo pracy i wpłynie na poprawę funkcjonowania Zakładów Górniczych „Rudna” – mówi Paweł Piasecki, dyrektor naczelny ZG Rudna.

– Ta droga oraz ulica Dąbrowskiego to jest taki główny ciąg komunikacyjny, który de facto łączy drogowo dwa rejony naszej kopalni, czyli Rudną Główną oraz rejon Rudnej Zachodniej szyb R-III. Dlatego podniesieni funkcjonalności tej drogi, podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dziękuję panu burmistrzowi Łukaszowi Puźnieckiemu za tę realizacje, bo to jest nie tylko remont tj ulicy, ale cały szereg innych inicjatyw, podnoszących komfort i bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców Polkowic – mówi Paweł Kura, dyrektor ds. pracowniczych ZG Rudna.

Pierwsze prace mają ruszyć na przełomie września i października. Przebudowa ulicy Przemysłowej jest etapowana, aby w miarę możliwości ograniczyć uciążliwość objazdów. Pierwszy, 2,5-kilometrowy etap przebudowy ma się zakończyć za 18 miesięcy. Inwestycja na Przemysłowej będzie kosztowała blisko 22 mln zł, z czego prawie cała kwota pochodzi z pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych, a konkretnie z Rządowego Programu „Polski Ład”.

– Dlatego warto podkreślić, że ta inwestycja, która będzie służyła nie tylko gminie, ale całemu regionowi, nie byłaby możliwa bez wsparcia rządowego kwota prawie dwudziestu milionów złotych, za co dziękujemy panu ministrowi Krzysztofowi Kubowowi, który mocno się przysłużył do uzyskania tego wsparcia – przypomniał Sebastian Sypko, zastępca burmistrza Polkowic ds. gospodarczych.

Program burmistrza Polkowic „Bezpiecznie na szychtę” obejmuje w sumie pięć odcinków dróg znajdujących w granicach miasta, kluczowych dla bezpieczeństwa dojazdu do najważniejszych górniczych miejsc pracy. Od kilku miesięcy gotowe jest rondo oraz fragment ulicy Kopalnianej, prowadzącej do Zakładów Górniczych „Polkowice”. Na etapie projektowania jest przebudowa ulicy Górniczej w Sobinie, prowadzącej do Stacji Ratownictwa Górniczo-Hutniczego.