Do 7 listopada osoby zainteresowane budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja mogą o tej inwestycji porozmawiać  z konsultantem., urzędnikiem z gminnego referatu inwestycji. Przedsięwzięcie jest na etapie opracowywania dokumentacji technicznej, a więc to ten moment, by zgłosić swoje ewentualne uwagi.

Droga rowerowa ma przebiegać na całej długości ulicy 3 Maja, od marketu „Kaufland” do ul. 11 Lutego i Skalników. Trasa będzie przecinać miasto na osi północ-południe. Projekt jest próbą połączenia drogą rowerową ulic Wojska Polskiego i Przemysłowej. Odcinek liczący ponad 1 km nie zapewni całkowitego połączenia tych dróg, ale gmina już przystąpiła do projektowania ścieżki, która połączy ją z ul. Wojska Polskiego. Projekt przewiduje wybudowanie asfaltowej ścieżki o szerokości dwóch metrów, równolegle do istniejącego ciągu pieszego od strony budynków mieszkalnych.

10 października tego roku w polkowickim ratuszu odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Przyszło kilkanaście osób, które miały swoje uwagi do projektu. Mieszkańcy proponowali między innymi, by pas drogi rowerowej poprowadzić przez istniejący pas zieleni między ulicą i ciągiem dla pieszych. Według nich zwiększyłoby to bezpieczeństwo rowerzystów. Wiązałoby się to jednak z likwidacją zieleni, trawników, krzewów i drzew, a także latarni ulicznych.

W związku z tym, że na spotkaniu pojawiło się zaledwie kilkanaście osób, a inwestycja ingeruje w infrastrukturę w samym środku miasta, burmistrz Polkowic zadecydował o tym, że jeszcze raz każdy mieszkaniec będzie mógł o tym przedsięwzięciu porozmawiać z konsultantem. Informacji na temat szczegółowego zakresu/trasy projektowanej drogi rowerowej będzie udzielał pracownik referatu inwestycji w dniach od 30 października do 7 listopada, w godzinach 11.00-15.30 (7 listopada do godz. 17.00) w Urzędzie Gminy Polkowice, w kamienicy ul. Górna 2, pokój nr 101.

– Z doświadczenia wiem, że zawsze podobne projekty wzbudzają różne kontrowersje i właśnie po to są takie spotkania i konsultacje, żeby wyjaśniać lub przedyskutować wszelkie wątpliwości – mówi Tomasz Duszyński, kierownik referatu inwestycji.