Drogi, obwodnica, programy zdrowotne, szpital, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, ceny energii i ogrzewania oraz wiele innych tematów poruszali mieszkańcy osiedla Kopernika, którzy spotkali się z prezydentem Głogowa w SP nr 11. W spotkaniu udział wzięli zastępcy prezydenta, funkcjonariusze policji, władze SM Nadodrze i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Pierwsze spotkanie prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza z mieszkańcami miasta odbyło się wczoraj w SP nr 11. Wszyscy obecni z wielkim zainteresowaniem wysłuchali informacji prezydenta dot. inwestycji, zadań, programów  które zrealizowano dla poprawy warunków życia głogowian i planach na przyszłość. Mieszkańcy osiedla Kopernik mówili o problemach związanych z życiem na osiedlu i prosili prezydenta o pomoc w ich rozwiązaniu. 

– Studzienki burzowe są zatkane – mówił mężczyzna obecny na spotkaniu.

– Żywopłoty, śmietniki i parkujące przy ulicach miasta samochody ograniczają widoczność pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych – mówiła kobieta.

Prezydent zapewnił, że odpowiednie służby zajmą się tymi tematami.

Głogowianie wskazali także miejsca niebezpieczne dla pieszego w związku z brakiem oświetlenia ( cmentarz na os. Brzostów, tereny za kościołem na osiedlu Kopernika, Park Słoneczny, ul. Kosmonautów Polskich).

Prezydent powiedział o planach miasta dot. wymiany oświetlenia na ledowe.

– Planujemy wymienić 1000 lamp na ledowe. Nasza plany przedstawimy w Tauronie, aby przy swoich inwestycjach wzięli je pod uwagę – mówi prezydent.

– Czy obecne budownictwo mieszkaniowe zaspokaja potrzeby mieszkańców naszego miasta, co można zrobić aby obniżyć cenę energii i centralnego ogrzewania – pytała jedna z głogowianek. –  Czy możemy pana zatrzymać w Głogowie.  aby nadal pan sprawował władze w naszym mieście? – pytała kobieta.

 – Prowadzimy rozmowy z KGHM w sprawie cen ciepła dostarczanego do miasta. SM też dba i walczy o mniejsze ceny. Miasto zrobi dopłaty do ciepła za okres od  września do grudnia. W grudniu WPEC wystąpi o dopłaty. Z budżetu miasta będzie to około 4 mln zł. Średnia ulga na gospodarstwo to około 200 zł -mówił prezydent Rafael Rokaszewicz. – Tak planuję startować do następnej kadencji. To mieszkańcy zadecydują jak będzie, wszystko jest w waszych rękach – dodał prezydent.

– Brakuje w naszym mieście poradni endokrynologicznej – mówiła kolejna kobieta. – Czy można ją stworzyć i zatrudnić lekarza – pytała prezydenta.

Prezydent zapewnił, że miasto od wielu lat inwestuje w programy zdrowotne i nadal będzie je finansować. Jednak w związku z brakiem lekarza specjalisty, jak na razie w Głogowie nie można utworzyć poradni endokrynologicznej.

Kolejne spotkania prezydenta Głogowa z mieszkańcami odbędą się 15 listopada o godz. 17:15 w MCWR przy ul. Folwarcznej i 16 listopada o godz. 17:15 w Sali Rajców.