307. uczniom szkół podstawowych z klas V-VIII , 90. uczniom szkół ponadpodstawowych i 36. studentom prezydent miasta Rafael Rokaszewicz wręczył listy gratulacyjne. Niebawem na konta wpłyną stypendia.

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych najlepszym z najlepszych uczniów szkół podstawowych, średnich i studentom miało miejsce w głogowskim teatrze. Prezydent podczas gali pogratulował stypendystom pasji i zdobytej wiedzy.  

Stypendium Prezydenta Miasta za wybitne wyniki w nauce otrzymało 307. uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII, 90. uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 36. studentów. Kwota przyznanej gratyfikacji to   221.900,00 zł.

Aby otrzymać stypendium nie wystarczy wysoka średnią ocen. Przyznając nagrodę bierze się pod uwagę także osiągnięcia sportowe, kulturalne naukowe i wolontariat. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w danym semestrze. Jego wysokość  waha się od 400 zł do 600 zł dla uczniów szkół podstawowych, od 500 zł do 700 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz od 800 do 1200 zł dla studentów.