Za upowszechnianie i podtrzymywanie kultury ludowej zespół folklorystyczny “Brzegowiacy” został nagrodzony Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. O przyznanie odznaczenia wnioskował wójt gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn.

Podczas „Spotkania Opłatkowego” w Nielubi miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Nasz zespół folklorystyczny “Brzegowiacy” odebrał z rąk Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Tymoteusza Myrda Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego za upowszechnianie i podtrzymywanie kultury ludowej.

O przyznanie odznaczenia wnioskował Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn. Dziękujemy radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za docenienie tej ogromnej pracy wkładanej przez naszych artystów z zespołu „Brzegowiacy”.

– Odznaczonym dziękujemy za wkład w budowaniu dziedzictwa i kontynuowania dzieła swoich poprzedników. Swoimi występami Zespół „Brzegowiacy” z pewnością przybliża mieszkańcom gminy tradycję i kulturę przewijającą się w pieśniach ludowych oraz troszczy się o podtrzymanie tradycji ludowych i zaszczepienie miłości do folkloru wśród młodego pokolenia odbiorców – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice. – Serdecznie gratulujemy odznaczonym i życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej działalności – dodaje wójt.