??????????

Gmina Kotla pozyskała pieniądze na rozwój i działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

10 000 złotych gmina Kotla pozyskała od LEG WYTWARZANIE 13 Sp. z o.o. z Leszna. Środki te otrzymają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które prężnie działają, aktywnie uczestniczą w różnych akcjach, szkoleniach związanych z działalnością strażacką.

Kamila Suchocka-Szperlik p.o. wójta gminy Kotla  wraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej Arturem Szlempo spotkała się z przedstawicielami zarządów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, aby omówić potrzeby oraz plany dotyczące wykorzystania tych funduszy, które wspomogą rozwój i działalność MDP.

– Cieszę się widząc zaangażowanie i aktywność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w naszej gminie. Pozyskane środki będą dla nich wsparciem, a dla nas szansą na jeszcze lepszy rozwój drużyn. Członkowie MDP to przyszłość naszych jednostek” – mówiła KAMILA Suchocka-Szperlik.