Gmina Żukowice podpisała umowę na budowę chodnika w Nielubi. Nowy chodnik, o planowanej długości prawie 200 metrów, obejmie obszar od posesji nr 31 do nr 38. Wartość inwestycji to ponad 130.000,00 zł.

Decyzja gminy dot. budowa chodnika w Nielubi jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców. Ma ona na celu ułatwienie codziennego poruszania się mieszkańców i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo, nowy chodnik wpłynie korzystnie na estetykę tej miejscowości.

– Budowa kolejnego chodnika w Nielubi to krok w stronę bardziej bezpiecznej, estetycznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich. Dzięki wspólnym wysiłkom, nasza gmina zyskuje nową, istotną inwestycję  – mówił Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn.

Wartość inwestycji to ponad 130.000,00 zł . Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokryją aż 80% kosztów całego przedsięwzięcia. Pozostała część środków pochodzi z budżetu gminy.