30. uczniów ze szkoły podstawowej w Kotli bierze udział w zajęciach sportowych. Zajęcia pozalekcyjne prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego. Koszty zajęć z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki pokrywa Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu.

Gmina Kotla po raz ósmy przystąpiła do projektu realizowanego przez Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu. Dzięki temu 30. uczniów od stycznia uczęszcza na zajęcia sportowe Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli.

– W naszej szkole ruszyły zajęcia sportowe z programu SKS, które mają zachęcić uczniów do dodatkowej aktywności fizycznej.  Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach przez nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kotli  – mówi Kamila Suchocka-Szperlik p.o. wójta Gminy Kotla.

Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu pokrywa koszty zajęć z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Sale sportowe udostępniane są przez Gminę Kotla bezpłatnie, a wkład własny gminy wynosi jedynie 100 zł od grupy na rok.