Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2022.1389 t.j. z dnia 2022.07.01 ) zostało zarejestrowane zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego organizowanego od dnia 29 lutego od godz. 800 do dnia 1 marca 2024 roku do godziny 20.00 w Głogowie. Zawiadomienie zostało złożone przez osobę fizyczną.

Według informacji organizatora celem zgromadzenia będzie „Protest organizowany w ramach ogólnokrajowych problemów w rolnictwie na terenie UE i Rzeczypospolitej oraz braku realizacji dotychczasowych postulatów rolników i brak skutecznego dialogu z rolnikami przez przedstawicieli rządu RP.”

Przebieg (miejsce) zgromadzenia: W dniu 29.02.2024 od godz. 800 do 1000 zbiórka uczestników zgromadzenia. Pierwszą blokadę trasy (całkowite zamknięcie obu pasów ruchu) pomiędzy mostami drogowymi w Głogowie na drodze krajowej nr 12 zaplanowano na godz. 1000. Następnie co 45 minut na czas 15 minut zaplanowano uwolnienie obu pasów ruchu i tak cyklicznie do dnia 1.03.2024 do godz.1945. Po zakończeniu zgromadzenia nastąpi jego rozwiązanie.