Na działce pozyskanej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gmina wybuduje przedszkole dla 100. dzieci. Na to zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Gmina zleciła już opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę Przedszkola Publicznego w Kotli. Zadanie będzie realizowane w formule “zaprojektuj i wybuduj” . Obejmuje to wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód, opinii i pozwoleń oraz przeprowadzenie robót budowlanych.

– Będzie to obiekt parterowy, przystosowany dla 4 grup przedszkolnych, co pozwoli na przyjęcie 100 dzieci z możliwością rozbudowy. Termin opracowania dokumentacji ustalono na 8 maja bieżącego roku. W ramach zadania planujemy również zagospodarować teren poprzez budowę m.in. placów zabaw dedykowanych dzieciom młodszym i starszym, a także przewidziano parking – mówi Kamila Suchocka-Szperlik  p.o. wójta gminy Kotla.

Na realizację zadania gmina pozyskała  8,9 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedszkole zostanie wybudowane na działce, którą pozyskano nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.