Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji jest priorytetem polskiej Policji. Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na letni wypoczynek. W Głogowie KPP prowadzi kontrole na parking pomiędzy stacją Moya, a Galerią Glogovia. Wcześniej należy zgłosić potrzebę kontroli dzwoniąc na nr telefonu  47 874 22 32 lub 47 874 22 31 w godz. 7.30-15.30

Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości. Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

 KPP w Głogowi kontrole prowadzi przy ul. Piłsudskiego 15-19 na parkingu pomiędzy stacją Moya, a Galerią Glogovia. O planowanym wyjeździe na wycieczkę można powiadomić z kilkudniowym wyprzedzeniem dzwoniąc na nr telefonu 47 874 22 32 lub  47 874 22 31 w godz. 7.30-15.30.