Urząd Gminy w Jerzmanowej i KGHM Polska Miedź S.A dofinansowali remont powiatowej drogi w Bądzowie. Ogólny koszt tej inwestycji to około 289 tys.zł.

Po modernizacji wprowadzone zostanie ograniczenie ruchu do 40 km/godzinę. Na czas budowy S3 będzie to droga alternatywna, pozwalająca dojechać do drogi wojewódzkiej 329.
Remont obejmuje odcinek jezdni od początku wioski do świetlicy. Za około 289 tys. zł wykonano między innymi : 239 m chodnika, poszerzono drogę na jej łuku, tam gdzie było przewężenie , wzmocniono ją ze względu na wzmożony ruch oraz udrożniono system odwodnienia.
– Droga powiatowa zostaje przebudowana ze względu na nową inwestycję. Powstaje S3 – wyjaśnia Jeremi Hołownia, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Głogowie. – Będzie to droga alternatywna, którą dojechać będzie można do drogi wojewódzkiej nr 329. Będzie to też szlak komunikacyjny dla górników dojeżdżających do pracy w SW 1.