Nie jestem rzeczą ! Mną się nie handluje ! – warsztaty dla młodzieży

Głogowska Policja przeprowadziła w dniu 7 grudnia zajęcia warsztatowe skierowane do młodzieży – uczniów szkół średnich: Nie jestem rzeczą ! Mną się nie handluje ! Mnie się dobrze traktuje ! Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem handlu ludźmi i pracy przymusowej oraz wskazanie jej, jakie środki ostrożności należy podjąć przy podejmowaniu pracy, kontaktach z nowo poznanymi ludźmi.
W dniu 7 grudnia Zespół ds. Profilaktyki Społecznej KPP W Głogowie przeprowadził w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie zajęcia w formie warsztatów dla młodzieży. Uczestnicy, wyłonieni przez pedagogów – po kilku uczniów z III klas liceum, którzy czynnie uczestniczyli w projekcie.
Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi młodzieży na problem handlu ludźmi i pracy przymusowej. Chcemy jednak także poruszać inne  tematy jak:  sponsoring oraz wykorzystywanie seksualne nieletnich, prześladowanie rówieśnicze, w tym stalking oraz cyberprzemoc.
Forma zajęć jest atrakcyjna dla uczniów –  warsztatowe forma, praca w grupie, burza mózgów, ma doprowadzić do przedstawienia własnych  poglądów grupy. W trakcie warsztatów wykorzystywane są, filmy, zdjęcia oraz prowadzona cały czas ożywiona dyskusja.
oficer prasowy KPP w Głogowie/Fot KPP Głogów