Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  podejmowano uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej, ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Rady i wysokości wynagrodzeń Zarządu Spółki. 

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź S.A. spotkali się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. 7 grudnia 2016 roku, by podjąć kilka ważnych uchwał dotyczących m. in. zmian w składzie Rady Nadzorczej. Dzień przed spotkaniem akcjonariuszy rezygnację z funkcji członka RN KGHM Polska Miedź S.A. złożył Miłosz Stanisławski. 

Na wniosek Skarbu Państwa, głównego akcjonariusza miedziowej spółki odwołano z Rady Nadzorczej  Radosława Barszcza i Cezarego Godziuka. W ich miejsce zaproponowano Agnieszkę Winnik – Kalembę, Marka Pietrzaka i Wojciecha Myśleckiego. Podjęto uchwały powołujące nowych członków Rady Nadzorczej. 

W dalszej części obrad podejmowano uchwały kształtujące wynagrodzenia Zarządu niektórych spółek, w tym kwestie odpraw oraz uchwałę mówiącą o zasadach ustalania wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.