Gmina Żukowice inwestuje w ekologiczne źródła energii. Powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne. Wartość inwestycji to około 340 tys. zł.

Gminy Żukowice na budynkach użyteczności publicznej zakłada instalacje fotowoltaiczne. Inwestuje w ekologiczne źródło energii, czym obniża koszty prądu i poprawia jakość powietrza.

– Wybraliśmy wykonawcę kolejnego projektu, który obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na trzech budynkach użyteczności publicznej – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice.

Nowe instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na budynkach: Stacji Uzdatniania Wody w Kromolinie, Przepompowni w Bukwicy i Przepompowni w Brzegu Głogowskim.

– Dzięki zainstalowanym panelom fotowoltaicznym planujemy zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną w tych obiektach, co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice.

Całkowita wartość inwestycji to około 340.000,00 zł. Zadanie to  zostanie sfinansowana z pozyskanych środków rządowych i budżetu gminy.