Gmina pozyskała środki zewnętrzne na budowę nowej sieci wodociągowej w miejscowości Czerna.

Gmina Żukowice wyłoniła wykonawcę na realizację zadania polegającego na budowie nowej sieci wodociągowej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych  na odcinku ok. 465 m oraz sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy na długości ok. 45 m w miejscowości Czerna, od drogi wojewódzkiej nr 292 do budynku nr 14 oraz od budynku nr 12 do 9.

– Modernizacja sieci kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych to kluczowe inwestycje dla naszej gminy – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.

Wartość zadania to blisko 700.000,00 zł. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.