Nowy chodnik w m. Nielubia ma około 200 metrów. Koszt inwestycji to ponad 130.000,00 zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokryły aż 80% kosztów całego przedsięwzięcia. Pozostała część środków pochodziła z budżetu naszej Gminy.

Zakończono prace związane z budową nowego chodnika w miejscowości Nielubia. Ta inwestycja obejmuje obszar od posesji nr 31 do nr 38, o długości prawie 200 metrów. Celem inwestycji było poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców, podniesienie komfortu oraz ułatwienie poruszania się pieszych. Chodniki odgrywają kluczową rolę, zapewniając bezpieczne środowisko dla pieszych oraz dodając estetyki naszym ulicom.

– Budowa nowego odcinka chodnika w Nielubi wpłynęła także korzystnie na ład przestrzenny miejscowości, tworząc spójną i funkcjonalną infrastrukturę drogową – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice. 

Wartość inwestycji wyniosła ponad 130.000,00 zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokryły aż 80% kosztów całego przedsięwzięcia. Pozostała część środków pochodziła z budżetu naszej Gminy.