Trzynastego grudnia minie 35 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Jednym z elementów głogowskich obchodów tej rocznicy będzie konferencja naukowa „Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym (1981-1983)”.

Organizatorem konferencji jest Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. W przedsięwzięcie włączyły się również – Klub Gazety Polskiej, hutnicza „Solidarność”, Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie i Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm RP.

– Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań historycznych, które dotyczą stanu wojennego na terenie dawnego województwa legnickiego – mówi Wojciech Zubowski. – Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konferencji.

Wśród prelegentów są między innymi pracownicy wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Grzegorz Waligóra wygłosi referat „Stan wojenny (1981-1983) z perspektywy 2016 r.”. Wykład zatytułowany „Stan nie tylko wojenny. Województwo legnickie – Zagłębie Miedziowe – Głogów w okresie 1980 – 1984 oczyma lokalnej bezpieki” wygłosi Robert Klementowski. Referat „Od strajków do konspiracji. Struktury podziemne NSZZ „Solidarność” w Zagłębiu Miedziowym podczas stanu wojennego (1981-1983) przedstawi Łukasz Sołtysik, natomiast o zagadnieniach związanych ze stanem wojennym w ofercie edukacyjnej IPN opowie Iwona Demczyszak. Wśród prelegentów zaproszonych do udziału w konferencji znalazł się także Adam Orzech, historyk z Głogowa, który przedstawi referat zatytułowany „Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. w Głogowie”.

– Niezwykle ciekawie zapowiada się panel dyskusyjny „Wokół stanu wojennego w Zagłębiu Miedziowym”, który poprowadzi Łukasz Sołtysik z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN – mówi Poseł. –  Do udziału w nim zaproszeni zostali bowiem uczestnicy wydarzeń sprzed 35 lat – uczestnicy strajków i solidarnościowego podziemia.

Konferencja „Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym (1981-1983)” odbędzie się 12 grudnia o godz. 13 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

Zdjęcie: Biuro Posła Wojciecha Zubowskiego