Zakończyły się prace budowlane w miejscowości  Szczepów. Droga wewnątrz osiedla została wyremontowana. Agencja Nieruchomości Rolnej nieodpłatnie przekazała działkę,  na której powstała jezdnia i chodniki. 

W Miejscowości Szczepów Gmina Żukowice powstały nowe chodniki i jezdnia. Zabezpieczono ją przed zalewaniem i podtapianiem.  W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano dwa przejścia dla pieszych wyniesione na wysepkach spełniających funkcję progu zwalniającego.

Działkę drogową, w granicach której został wykonany nowy ciąg pieszo-jezdny Gmina Żukowice przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych w ramach nieodpłatnego przejecie mienia i bezzwrotnej pomocy finansowej na doprowadzenie jej do należytego stanu technicznego.  Całkowita wartość inwestycji to blisko 325 tyś. zł. Wartość dofinansowania z ANR  to kwota ponad 290 tys. Wkład finansowy Gminy Żukowice  to niecałe 35 tys. zł.

Zdjęcie: Urząd Gminy Żukowice