Nowością w oświacie będą szkoły branżowe. Nauczyciele na dodatkowe zatrudnienie muszą mieć zgodę dyrektora szkoły macierzystej. Kurator twierdzi,  że na skutki reformy zabezpieczone są środki w budżecie. Samorządowcy obawiają się, że to za mało.

W Głogowie gościli  samorządowcy: wójtowie, prezydenci i burmistrzowie. Spotkali się w miejskim Ratuszu na Konwencie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Inwestycji.  Gośćmi Konwentu byli  Janusz Wrzal, wicekurator dolnośląski oraz profesor Antoni Jeżowski.  Na Konwencie  wicekurator omawiał  zasady nowej reformy oświaty, nowy ustrój w edukacji oraz terminy przyjmowania uchwał w gminach.

– Odstępujemy od trzyletniego cyklu nauczania ponieważ ma on niekorzystny wpływ na wyniki edukacji – mówi Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty. – Im dłużej uczniowie przebywają pod opieka tych samych nauczycieli tym lepsze są wyniki edukacyjne i wychowawcze.  Nowością w oświacie będą  szkoły branżowe . Po ukończeniu szkoły absolwent będzie specjalistą w swojej dziedzinie.

Wicekurator wyjaśnił, iż zmienią się także zasady zatrudniania nauczycieli.

– Zdarza się, że nauczyciele podejmują pracę  w kilku szkołach – mówi wicekurator. – Po zmianach, aby podjąć dodatkowe zatrudnienie, nauczyciel będzie musiał uzyskać zgodę dyrektora placówki, w której zatrudniony jest na pełen etat. 

Samorządowcy pytali m.in. o wsparcie finansowe dla gmin, zwolnienia nauczycieli oraz pracowników administracji, konkretną pomoc merytoryczną od państwa przy wprowadzaniu nowych zasad oraz szablony uchwał jakie samorządy muszą przyjąć w pierwszych miesiącach nowego roku.

– Czy jest możliwość – w przypadku szkoły podstawowej, w której kończy się kadencja dyrektora – przedłużenia jej na czas wprowadzenia reformy, tak by dyrektor znający swoją placówkę mógł pracować nad zmianami? – pytał Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.

– Będziemy potrzebować środków na przystosowanie szkół. 300 milionów na wsparcie, z całym szacunkiem nie wystarczy. My jako organ prowadzący musimy przygotować się na wprowadzenie reformy. Nie da się oddzielić wsparcia Kuratora od Ministra Edukacji – mówił Łukasz Horbatowski,Wójt Gminy Kotla.

Wicekurator zapewnił, że  wszystkie wątpliwości rozwieją przepisy, które wchodzą i wejdą w życie. Uczestniczący w Konwencie Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wysoko ocenił konsolidację samorządowców i zjednoczenie się w Konwent.  

Zdjęcia: Gmina Miejska w Głogowie