13 grudnia mieszkańcy Głogowa spotkali się przy Zakładzie Karnym, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca internowanych i represjonowanych  działaczy „Solidarności”. 

 

Z okazji 35.  rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przedstawiciele lokalnych władz: Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa i Jarosław Dudkowiak, Starosta Powiatu Głogowskiego złożyli kwiaty  pod tablicą upamiętniającą internowanych i represjonowanych działaczy “Solidarności” w okresie stanu wojennego.  Kwiaty złożyli także przedstawiciele głogowskich opcji politycznych i mieszkańcy miasta. Zapalono również znicze.  

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Głogowie