Od 10 do 21 grudnia 2016 roku w całej Polsce policjanci przy udziale wyznaczonych stacji kontroli pojazdów będą prowadzić działania kontrolno-prewencyjne pn. „Twoje Światła – Twoje Bezpieczeństwo”. Działania te ukierunkowane są na zwracanie szczególnej uwagi podczas kontroli drogowych na oświetlenie pojazdów. Głównym organizatorem kampanii jest Biuro Ruchu Drogowego KGP .


Celem tej kampanii jest przede wszystkim:
• Wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem;
• Stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych ;
• Zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno-zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem ;
• Propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy –pojazd (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych).

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części lub prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego.
W grudniu ubiegłego roku na naszych drogach zginęło 171 pieszych, tj. 7-krotnie więcej niż w maju. Czynnikami determinującymi ryzyko wystąpienia wypadku był między innymi wcześniej zapadający zmrok i pogorszenie widoczności. Niewątpliwie części z tych zdarzeń udałoby się uniknąć , gdyby kierowca miał sprawne, technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.
Dlatego też z uwagi na  bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego zasadne jest przeprowadzenie wzmożonych działań związanych  z kontrolą oświetlenia pojazdów.

Źródło: KWP, oficer prasowy KPP w Głogowie

swiatla_03