Ponad dwieście wniosków czeka na rozpatrzenie.  W przyszłym roku powstaną 32 mieszkania. TBS zaciągnie kredyt. Radni miejscy nie są zgodni,  co do dofinansowania tego zadania.

Na terenach po byłej jednostce wojskowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje postawić cztery budynki nawiązujące do dotychczasowej zabudowy koszarowej.  Budowę pierwszego bloku mieszkalnego wielorodzinnego,  czterokondygnacyjnego planuje się rozpocząć w 2017 roku, a oddać do zamieszkania rok później.  Kolejne trzy powstawać będą sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych.

– Budynek  będzie wyposażony w cztery klatki schodowe. Będą  w nim  32 lokale mieszkalne  – mówi Robert Musiał, Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głogowie. – Zaprojektowano klasyczne rozkładowe mieszkania.

W  bloku będą dwa warianty lokali:  z wydzieloną kuchnią lub z aneksem kuchennym w pokoju dziennym.  Mieszkania na 1 i 2 piętrze będą miały balkony. Z pokoju dziennego mieszkań na parterze będzie możliwe wyjście na  zewnątrz budynku, na  teren zielony.

TBS Spółka  z o.o , aby zrealizować inwestycję musi zaciągnąć kredyt. BGK może udzielić wsparcia finansowego do 70% wartości inwestycji. Spółka Miejskiej zabiegała również o wsparcie finansowe Rady Miasta Głogowa. Radni jak na razie nie wyrazili zgody na dofinansowanie tego zadania.  

–  Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy zająć się budownictwem komunalnym i socjalnym. Na ten cel muszą znaleźć się środki w budżecie. O mieszkania w TBS ubiegają się najczęściej średniozamożni. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia dachu nad głową mieszkańcom najuboższym. Jest wciąż zbyt dużo wniosków osób  oczekujących  na przyznanie lokalu z gminnych zasobów.  Osób, których nie stać na kredyt, kaucję czy wkład własny oraz wysoki czynsz,  jest na pewno jeszcze więcej. Wspieranie budownictwa społecznego przez gminę, nie może wykluczać realizacji zadań własnych  – mówi Elżbieta Rybak, Radna Rady Miasta Głogowa .- Klub Radnych KWW Jana Zubowskiego zwraca uwagę na fakt, że w “Projekcie budżetu na rok 2017” nie uwzględniono budowy bloku  komunalno-socjalnego, mimo iż na październikowej sesji przyjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Głogów na lata 2016-2020  

Zdjęcie: Towarzystwo Budownictwa Społecznego