Pompę elektryczną z akcesoriami, urządzenie pianotwórcze z armaturą i agregat prądotwórczy otrzymali strażacy z Kotli i Chociemyśli. Starostwo Powiatowe w Głogowie przekazało 11 tys. zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli otrzymała pompę elektryczną zanurzeniową z akcesoriami oraz urządzenie pianotwórcze z zestawem prądownic do podawania piany gaśniczej. Natomiast OSP w Chociemyśli wyposażona została w agregat prądotwórczy o mocy 3 KW. Sprzęt strażacy wykorzystają do walki z żywiołem, ratowania dobytków i mienia. Pompą elektryczną, którą wykorzystywali strażacy z Kotli można było  usunąć wodę do wysokości 5 cm od podłoża. Nowa pompa w zalanej np. piwnicy zostawi 1 milimetr wody. Natomiast komplet urządzeń pianotwórczych zapewni bardzo szybką i skuteczną reakcję podczas gaszenia pożarów. Agregat prądotwórczy, który trafił do strażaków w Chociemyśli ma dużą moc. Wykorzystywany będzie np. do oświetlenia miejsc zdarzenia.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni staroście za ten nowy sprzęt – mówi Marian Porębski, Komendant  gminny ochrony przeciwpożarowej. – Podniesie gotowość bojową strażaków i  bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko naszej gminy.  Będziemy szybsi w działaniu i skuteczniejsi.

Straż pożarna z Kotli znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczym. W związku z tym ,  sprzęt który obecnie strażacy mają do dyspozycji może być wykorzystany nie tylko dla potrzeb gminy ale i powiatu, województwa  oraz kraju.

 

Zdjęcie: Urząd Gminy w Kotli