Ponad 13 tys. zł  Klub z Kotli przeznaczył na dodatkowe zajęcia dla dzieci młodzieży. Zatrudniono trenera i zakupiono nowy sprzęt. 78 godzin młodzi sportowcy grali w piłkę nożną.  

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Kotla od lipca do grudnia prowadził dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia. 78 godzin młodzi sportowcy pod okiem trenera uczyli się grać w piłkę nożną. Środki na ten cel  Klub pozyskał  z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zajęcia prowadzone były na obiektach gminnych. W okresie letnim młodzi mieszkańcy Gminy Kotla  ćwiczyli na boisku sportowym w Kotli, natomiast od października do grudnia na sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym.

-Cieszę się, że nasz klub sportowy pozyskał środki na realizację dodatkowych zajęć dla dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę, której owocem są przedsięwzięcia sprzyjające promocji aktywnego spędzania czasu wolnego przez naszych mieszkańców – mówi Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.

Dodatkowe zajęcia prowadzone były w ramach Programu KLUB. Wartość projektu wyniosła 13.828 zł, w tym 9.928 zł stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 3.900 zł to koszt udostępnionych obiektów przez Gminę Kotla i Gimnazjum Gminne w Kotli.

– Celem projektu było m.in. upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a także wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej formy aktywności fizycznej – wyjaśnia Kamila Suchocka-Szperlik,  koordynator projektu.

 

Zdjęcie: Urząd Gminy Kotla