W bożonarodzeniowym nastroju mieszkańcy Gminy Kotla podzielili się opłatkiem. Dzieci przygotowały Jasełka a wójt rozdał upominki.

Kilkadziesiąt osób z orzeczoną niepełnosprawnością,  ich opiekunowie oraz seniorzy z gminy Kotla spotkali się z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia. Przy stole zastawionym przysmakami wigilijnymi  śpiewali kolędy. Program artystyczny, który uświetnił Integracyjne Spotkanie Opłatkowe przygotowany został przez dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli. Mali artyści zaprezentowali Jasełka. Dostarczyły one uczestnikom spotkania wiele wzruszeń. Iga Tamara Zagórska artystka posiadająca najrzadziej spotykany głos kobiecy – sopran lirico-spinto wykonała tradycyjne kolędy. Ksiądz Andrzej Skoczylas proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Marcina w Kotli odmówił modlitwę. Wielką niespodzianką były upominki, które wręczał Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.

– Spotkania opłatkowe w Gminie Kotla są wspaniałą okazją dla tych osób, które na co dzień spotykają się bardzo rzadko z racji swoich niepełnosprawności i związanych z tym ograniczeń. Dlatego cieszymy się, że tak licznie do nas przybyli – mówiła  Dorota Młodecka Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli.

Integracyjne Spotkanie Opłatkowe zorganizowane zostało przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli, przy współpracy Rady Sołeckiej wsi Kotla.  Środki finansowe  pozyskane z Powiatu Głogowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz środki własne gminy umożliwiły zorganizowanie poczęstunku dla wszystkich zebranych. 

 

Zdjęcie: Urząd Gminy Kotla