Pozycja spółki KGHM Polska Miedź zostanie wzmocniona. Akcje z pakietu Skarbu Państwa będą nie do ruszenia.   

Poseł na Sejm RP Wojciech Zubowski złożył poprawkę w sprawie sprzedaży akcji KGHM Polska Miedź S.A.  Sejm i Senat pozytywnie zaopiniowały zaproponowane zmiany.

– Po wejściu w życie poprawki nie będzie możliwości sprzedaży akcji KGHM Polska Miedź S.A. znajdujących się w pakiecie, którym dysponuje Skarb Państwa – wyjaśnia Wojciech Zubowski. –  To, po wpisaniu KGHM-u na listę spółek zabezpieczonych przed wrogim przejęciem, kolejny krok mający na celu wzmocnienie pozycji spółki.

Poseł zapewnia, że  nadal będzie zabiegał  o wprowadzenia zmian w tzw. podatku od wydobycia niektórych kopalin.