OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ulica Kazimierza Wielkiego będzie remontowana. Wymieniona zostanie nawierzchnia i powstanie ciąg pieszo-rowerowy. 

Gmina Miejska w Głogowie przy współpracy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei przystąpi do remontów na Osiedlu Piastów Śląskich. Na ten cel Gmina otrzymała 650 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego.  150 tys. na budowę chodników wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego, od strony ogródków działkowych oraz  500 tys. na remont drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego, na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego. Zgodnie z założeniami wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku ok. 200 m od skrzyżowania z ul. H. Głogowskiego w stronę skrzyżowania z ul. K. Sprawiedliwego  powstanie  ciąg pieszo-rowerowy. Zadanie to będzie realizowane w ramach VIII edycji „Programu infrastruktury drogowej”. Natomiast drugie zadanie obejmuje remont nitki prawej istniejącej jezdni ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania ul. H. Głogowskiego do skrzyżowania z ul. Rudnowską. Zadanie to realizowane będzie w ramach „Programu modernizacji dróg wojewódzkich”.

Na najbliższej sesji radnym przedstawiona zostanie uchwała dotycząca   udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego o wartości 830 tys. zł  w postaci sfinansowania kosztów zadania pn. „ Remont drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku przy ul. K. Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. H. Głogowskiego w m. Głogów w 2017 r. Szacowna całkowita wartość inwestycji wynosi 1 330  tys. zł.

Zdjęcia: ANJA