W Starostwie Powiatowym w Głogowie, w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli oraz w Bibliotece Publicznej w Żukowicach prawnicy będą bezpłatnie doradzać.

W Powiecie Głogowskim funkcjonują 4 punkty,  w których można uzyskać bezpłatną poradę. Udzielają jej adwokaci lub radcowie prawni.Punkty prowadzone są przez Powiat na podstawie zawartego Porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i  Okręgową Izbą Radców Prawnych Nieodpłatna pomoc nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

– Każda osoba która zgłosi się do punktu w pierwszej kolejności zostanie zweryfikowana , czy jest osobą uprawnioną i złoży stosowne oświadczenie – mówi Bartek Adamczak ze Starostwa Powiatowego w Głogowie.  

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać między innymi osoby korzystające z pomocy socjalnej, ciężarne kobiety, osoby z ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, mieszkańcy powiatu którzy ukończyli 26 lat życia. Pomoc bezpłatną otrzymają także ofiary klęsk żywiołowych, katastrof czy awarii technicznych , które z tego powodu znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.