Warsztaty makrobiotyczne, florystyczne zajęcia na basenie, ćwiczenia usprawniające kręgosłup. Seniorzy z Głogowa  dbają o swoją kondycję.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie a jutro? przy Domu nad Strumykiem organizuje wiele zajęć dla seniorów w różnym wieku. Emeryci chętnie korzystają z gimnastyki, spacerów i innych atrakcji. Lubią także zajęcia na basenie. Potrafią przygotować potrawy zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem na składniki odżywcze i energię. Poznali zasady  asertywności.  Seniorzy bardzo umiejętnie przy pomocy specjalistów zadbali o utrzymanie swojego ciała w dobrej formie. Te wszystkie zajęcia odbywały się w ramach projektu „Piękni wiekowo aktywni życiowo”, który skierowany został do osób powyżej 60. roku życia.

– Głównym celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych   – mówi Izabela Irasiak, ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie a Jutro?.- Projekt ten skierowany został także do osób niepełnosprawnych. 

Seniorzy w małych grupach brali udział w warsztatach makrobiotycznych, świadomy konsument, florystycznych, aqua senior i zdrowy kręgosłup.

– Jestem bardzo zadowolona z zajęć.  Wzięłam udział we wszystkich propozycjach – mówi Pani Jadwiga. – Jestem już zaawansowaną emerytką, ale lubię żyć aktywnie.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Głogowie oraz ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.W ramach otrzymanych dotacji wszystkim uczestnikom zakupione zostały potrzebne materiały, narzędzia, odzież, literatura i inne niezbędne oraz wysokiej jakości produkty.

Zdjęcie: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie a jutro?