OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pomoc logopedy w każdym przedszkolu. Terapia dla 6-latków, wstępna diagnoza dla 5-latków.

Prezydenta Głogowa podjął decyzje o zwiększeniu liczby godzin logopedycznych w głogowskich przedszkolach. Argumentem do zwiększenia z sześciu do ośmiu godzin tygodniowo  była diagnoza dzieci i ich potrzeby.Do tej pory w głogowskich przedszkolach zatrudnionych było trzech logopedów, którzy realizowali swoje zadania każdy w czterech przedszkolach po 6 godzin. Terapią obejmowali tylko dzieci 6-letnie. Na wniosek dyrektorów ustalono, że logopedzi przeprowadzą również diagnozę wstępną dzieci pięcioletnich. Okazało się, że potrzeby są bardzo duże. W związku z tym Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa zdecydował, o zwiększeniu godzin do 8 w każdym przedszkolu.

– W naszym przedszkolu ponad 50%  dzieci w wieku 5-6 lat ma problem z wymową – mówi Irena Dudek, Dyrektorka Przedszkola nr 20 z Odziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym- Sześciolatków mamy 77,  a pięciolatków 55. 

Logopedzi, którzy pracują w głogowskich placówkach, po zmianach, będą pracować 8 godzin tygodniowo w każdym przedszkolu. Nauczycielki, które posiadają specjalizację – logopeda będą mogły realizować zadania w przedszkolu, w którym pracują, taka sytuacja jest w PP nr 5 i 19.Podczas organizowania roku szkolnego 2017/2018 sytuacja będzie na nowo analizowana.

Mowa jest środkiem do wyrażania siebie.  Badania wykazują, że wady wymowy mogą być przyczyną szkolnych niepowodzeń ponieważ  obniżają samoocenę ucznia.  Dzieci mają także problem z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami.

Zdjęcia: ANJA