OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po burzliwej dyskusji  prezydent otrzymał pieniądze na remont al. Wolności. Radni zmniejszyli wydatki na służby mundurowe. 

Na wczorajszej sesji radni miejscy dokonywali zmian w budżecie na 2017 rok. Dyskusja nad każdym tematem była bardzo burzliwa. Zmniejszono środki między innymi  dla policji i straży pożarnej.  Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa każdy wniosek uzasadniał i prosił radnych o pozostawienie na planowanych zadaniach wcześniej wnioskowanych kwot.

– Pieniądze dla służb mundurowych przeznaczone są między innymi na zakup samochodów, dodatkowe patrole , które wypływają na bezpieczeństwo mieszkańców miasta – przekonywał radnych Rafael Rokaszewicz.

Ostatecznie radni podjęli decyzję większością głosów i na wielu zadaniach uszczuplono środki finansowe. Przy rozpatrywaniu zadania remont alei Wolności, padały różne propozycje. Były też takie, aby remont przełożyć na 2018 rok. Radni opozycyjni zabierając głos argumentowali cel pozostawienia tej inwestycji w planie na 2017 rok.

– Ta ulica wymaga remontu – mówiła Justyna Żołnierczyk, radna miejska, – Argumentacja o przesunięciu inwestycji na przyszły rok do mnie nie przemawia. Już w tym roku możemy zrobić to zadanie, przecież są na to środki.

-Największa ulica naszego miasta powinna być wyremontowana – powiedział Sławomir Majewski, radny. – To ulica reprezentacyjna. Mamy pieniądze więc zróbmy to zadanie. 

Radni analizowali również, jakie konsekwencje będą z zerwania umowy, którą kilka dni wcześniej podpisał prezydent.  Radca prawny wyjaśnił, iż odstąpienie od umowy skutkuje karami. Zabiegając o poparcie dla tej inwestycji, Bożena Kowalczykowska, Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa  zaapelowała do radnego Eugeniusza Patyka, aby zagłosował za remontem alei Wolności. W uzasadnieniu powiedziała, że jako były dyr. I LO, wie jak ważna jest ta ulica i chodniki dla uczniów szkoły.

– Pani Bożena była zawsze w stosunku do mnie lojalna i ja też. Zagłosuję za remontem alei Wolności – powiedział radny Patyk.

Mimo wielu sprzeciwów radni większością głosów wyrazili zgodę na rozpoczęcie remontu al. Wolności i zabezpieczyli środki w budżecie na 2017 rok.

Prace drogowe rozpoczną się w maju od remontu chodnika, prawa strona – od ronda przy Placu 1000 –lecia do skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej oraz pierwszego fragmentu drogi od Placu 1000-lecia. W ramach przygotowań do tej dużej inwestycji m.in. opracowana zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

Zdjęcie: ANJA