12 stycznia od godz. 4 do późnych godzin wieczornych zostanie wstrzymana dostawa ciepła.

Jak zapewnia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna wstrzymanie dostawy czynnika grzewczego dla miasta Głogowa wynika z konieczności usunięcia awarii w źródle ciepła. WPEC  zapewnia, że dokłada wszelkich starań, mających na celu możliwie jak najszybsze przywrócenie dostawy ciepła do Państwa obiektów. 

Zdjęcia: ANJA