OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W tym roku zakończona zostanie procedura dotycząca pozwoleń na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową do Kurowic.

Na zjeździe z 12 do Kurowic dochodziło do kolizji i wypadków. W celu poprawy bezpieczeństwa zmotoryzowanych na tym odcinku drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła przebudować  skrzyżowanie.  Projekt zmian  jest w trakcie opracowywania. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Likwidacja miejsc niebezpiecznych”.

– Przedmiotem naszej inwestycji jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową –  mówi Dariusz Zajączkowski, Kierownik Rejonu Głogów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. –  Inwestycja przewiduje wyposażenie skrzyżowania w pas przeznaczony dla pojazdów skręcających w lewo. Ta zmiana poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w tym roku  zakończyć  procedurę z pozwoleniami. Między innymi będą to także rozmowy z właścicielami gruntów znajdujących się w sąsiedztwie drogi.  Zakłada się, że w przyszłym roku inwestycja będzie realizowana.

Zdjęcia: ANJA