OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trzydzieści pięć tysięcy złotych radni zdjęli z budżetu dla policji. Mogły być  dwa samochody, wystarczy na jeden.

Na ostatniej sesji radni miejscy zajęli się budżetem na 2017 roku.  Cięto pieniądze w wielu punktach między innymi na bezpieczeństwo, zakupy i inwestycje.  Zmniejszono między innymi środki, jakie gmina miała zamiar przekazać dla policji na zakup dwóch samochodów nieoznakowanych . 

– Angażowanie środków na bezpieczeństwo jest zasadne – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Dopracowaliśmy się dużego poziomu poczucia bezpieczeństwa. Powinniśmy dbać o to, aby tak nadal było.  

Zgodnie z wcześniejszymi planami policja miała zakupić dwa samochody, które wykorzystywane byłyby do patrolowania miasta.   Na nowe auta  złożyć się miały dwa samorządy Gmina Miejska w Głogowie i województwo.

Zdjęcia: ANJA