OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Głogowskie parafie otrzymają w tym roku 650 tys. zł. Gmina Miejska przekazuje te środki na prace konserwatorskie.

Parafie Rzymsko-Katolickie  przy ulicach Akacjowa, Okrężna , Powstańców Śląskich i Placu Kolegiackim z budżetu  gminy miejskiej otrzymają środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na ten cel w budżecie  miasta zarezerwowano 650 tys. zł.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Akacjowa 34,  na naprawę i renowację organów, stanowiących element wyposażenia kościoła  otrzyma 100 tys. zł. Natomiast 50 tys. zł na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich czterech aniołów flankujących na szczycie ołtarza głównego kościoła otrzyma  Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca, ul. Okrężna 14.  Parafia Rzymsko-Katolicka KOLEGIATA p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac Kolegiacki  na remont pomieszczenia pod kaplicą Mariacką oraz wykonanie posadzek na chórze i w krypcie oraz w prezbiterium, zakrystii i kaplicy Mariackiej  otrzyma  350 tys. zł Na dokumentację obejmującą remont elewacji kościoła Bożego Ciała z uzupełnieniem elementów architektonicznych, odbudową zwieńczeń wież wraz z pracami konstrukcyjnymi wewnątrz niezbędnymi do ich wykonania Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Głogowie, ul. Powstańców 1 otrzyma 150 tys. zł.

Zdjęcia: ANJA