W Gminie Żukowie przedłużono termin składania wniosków na usuwanie azbestu.  Spóźnieni nie otrzymają pomocy.

Do 20 stycznia urzędnicy z Gminy Żukowice  prowadzą nabór  wniosków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice.

– Wniosek będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z realizacji zadania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy z Gminą Żukowice o udzielenie wnioskodawcy dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, po otrzymaniu przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Wójta Gminy w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu wybierze firmę, która dokona demontażu i przekaże  do utylizacji.  Wnioski mieszkańców gminy złożone po 20 stycznia nie będą rozpatrywana, a to oznacza, że gmina nie pomoże w likwidacji azbestu.  

Zdjęcia: Urząd Gminy Żukowie