Mariannie Stachurskiej, Ryszardowi Bakinowskiemu oraz Wojciechowi Jemioło nadano tytuł Zasłużonego dla Gminy Kotla.

Z wnioskiem o nadanie tytułu Zasłużony dla Gminy Kotla wystąpił Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy. Odznaczone osoby zostały wskazane przez Grupę Doradczą Wójta ds. Odznaczeń. Nadanie tytułu jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania.  Wszyscy zasłużeni odebrali tytuły na gminnej sesji.

 – Tytuł został nadany za szczególne zasługi  dla Gminy Kotla, za długoletnią pracę społeczną, zawodową i współpracę z samorządem lokalnym, mające wpływ na rozwój i promocję Gminy –   mówi  Halina Przybylska, Przewodnicząca Rady Gminy Kotla.

Gratulacje zasłużonym złożyli, Przewodnicząca Rady,  Łukasz Horbatowski, Wójta Gminy, Czesława Kozłowska – Honorowy Obywatel Gminy, Jan Baraniecki – Honorowy Obywatel Gminy i radny Rady Powiatu Głogowskiego, Nina Grabowska – Zasłużona dla Gminy Kotla, Tadeusz Łotocki – Zasłużony dla Gminy Kotla, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz wszystkie osoby uczestniczące w sesji.

Zasłużonymi dla Gminy Kotla są także  Bronisława Zapotoczna i  Zygmunta Gela, oraz ś.p. Aleksander Ratajek i ś.p. Józef Marciniak.

Zdjęcie: Urząd Gminy Kotla