OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szpital podpisał już umowy na świadczenie usług w 2017 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozpieszcza. Umowy na poziomie ubiegłego roku.

Jedynie psychiatria otrzymała większy limit na usługi w br. Pozostałe oddziały mają kontrakt na poziomie ubiegłego roku.  Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział, że w II półroczu kontrakty będą na lepszych zasadach. 

– W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia koszty szpitala  wzrosły.  Miesięcznie przekraczają kwotę 40 tys. zł – mówi Edward Szchmidt,  prezes głogowskiego szpitala. – Nie otrzymaliśmy z tego tytułu żadnej rekompensaty. Składaliśmy odwołanie do ministra.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, do 30 XII 2016 roku szpitale powiatowe protestowały, ponieważ wiadome było, że nie otrzymają na ten cel środków.   Protest został zakończony w związku z obietnicą NFZ dotyczącą podpisania lepszych kontraktów w II półroczu.  

Zdjęcia: ANJA